Dickstein Samuel

(1851 Warszawa – 1939 tamże) – uczony, pedagog, zwolennik asymilacji Żydów; brat Szymona D.; szwagier L. Halbana (Blumenstocka). Poprzez żonę, Paulinę Emilię z Natansonów (1861–1928), spokrewniony był z rodziną Natansonów (E. Natanson; H. Natanson; J. Natanson; K. Natanson; L. Natanson; Z. Natanson). Studiował matematykę w Warszawie. Nauczał w gimnazjach warszawskich (od 1870) oraz kierował czteroklasowa szkołą realną (1878–1888), pierwszą nowoczes. placówką oświat., cieszącą się aprobatą znacznej części społeczności żydowskiej. Jako uczony, zajmował się matematyką, dziejami nauki i pedagogiką. Był autorem wielu prac naukowych i cenionych podręczników. Wykładał na Kursach Naukowych (od 1906) i na UW (od 1919), gdzie też otrzymał doktorat honoris causa (1921). Był m.in. wydawcą „Rocznika Pedagogicznego” (1881–1884); „Prac Matematyczno-Fizycznych” (od 1888); „Wiadomości Matematycznych”. W okresie rozbiorowym stał się człowiekiem-instytucją, jednym z bohaterów zmagań o naukę polską, czynnym na wielu polach działalności twórczej i organizacyjnej (m.in. współzałożyciel Towarzystwa Naukowego Warszawskiego; Towarzystwa Biblioteki Publicznej i Towarzystwa Kursów Naukowych). Był członkiem wielu towarzystw naukowych w kraju i za granicą (w tym członek korespondent AU i PAU). Czołowy przedstawiciel grupy asymilatorów (współinicjator zjednoczenia ich ruchu w 1918), niemal zupełnie spolonizowany. Pracował w zarządzie gminy żydowskiej (1885–1918), kierując m.in. jej wydziałem szkolnym oraz statystycznym. Był także czynny na innych polach działalności społecznej i charytatywnej. Zmarł w czasie obrony Warszawy, na początku II wojny światowej.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Samuel Dickstein - Dickstein Samuel - Polski Słownik Judaistyczny
Samuel Dickstein (kliknij, aby powiększyć)

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand