Deutscher Izaak

używał licznych pseudonimów i kryptonimów, m.in.: Krakowski, I.J.D., i.d., (1907 Chrzanów – 1967 Londyn) – politolog, poeta, tłumacz, krytyk literacki. Wychowywał się w środowisku ortodoksyjnym. Tradycyjne wykształcenie religijne uzupełnił studiami na UJ. Mieszkał w Krakowie. W młodości był zwolennikiem syjonizmu. Próbował sił jako tłumacz poezji hebrajskiej na język polski. Współpracował z różnymi czasop., m.in. z: „Nowym Dziennikiem”, „Chwilą”, „Naszym Przeglądem”, „Kurierem Wieczornym”, „Miesięcznikiem Literackim”, „Literarisze Bleter” (w którym przez pewien czas był sekr. redakcji). Od 1925 mieszkał w Warszawie; pracował jako korektor w „Naszym Przeglądzie”. W 1926 związał się z KPP, której ideologię reprezentował w kilku redakcjach czasopism, potajemnie sprzyjających komunistom. Z partii został wydalony za włączenie się do akcji zwalczania wpływów nazistowskich, wbrew linii stalinowskiej. W 1939 wyjechał do Londynu, jako korespondent warsz. prasy żydowskiej. Współpracował z prasą angielską („The Economist”, „The Observer”). W 1940, jako ochotnik, wstąpił do armii polskiej. Zdobył uznanie jako sowietolog pracą Stalin: a Political Biography (1949), oraz – wydaną w 1954–1963 – trylogią, poświęconą postaci Lwa Trockiego. Po wizycie w Izraelu (1953) początkowo wyrażał się z sympatią o państwie żydowskim; potem atakował je za nacjonalizm. Duże znaczenie miał jego esej The non-Jewish Jew z 1958 (wyd. książkowe: The non-Jewish Jew and Other Essays, 1968); prezentował w nim postacie „nieżydowskich Żydów” (B. Spinozy, H. Heinego, K. Marksa, R. Luksemburg, L. Trockiego, Z. Freuda), których dzieła, wychodząc od uniwersalnych idei judaizmu, przyniosły rozwiązania sprzeczne z duchem ortodoksji i syjonizmu.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem