Dessauer (Dessoir) Leopold (Ludwig)

(1810 Poznań – 1874 Berlin) – aktor. Pochodził z rodziny kupieckiej. Od 14 roku życia związany był z teatrem. Występował na deskach scen niemieckich, zdobywając szerszy rozgłos w Lipsku w połowie lat 30. XIX w. Od 1849 występował głównie w Teatrze Królewskim w Berlinie. Choć nie dysponował dobrymi warunkami fizycznymi i głosowymi, był jednym z pierwszych żydowskich aktorów, który zdobył znaczną popularność, zwłaszcza dzięki znakomitej interpretacji ról szekspirowskich.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand