Derech Erec Raba

(hebr., Większy traktat o etykiecie) – jeden z tzw. Małych traktatów talmudycznych, poświęcony normom moralności i zachowania się, zamieszczany w Talmudzie na końcu porządku Nezikin, wraz z Derech Erec Zuta oraz Perek ha-Szalom (hebr., Rozdział [o] pokoju), zawierający pochwałę cnoty pokoju). Ostateczna redakcja tekstu została dokonana w epoce posttalmudycznej przez więcej niż jednego autora. Poszczególne rozdziały zawierają: 1. halachiczne przepisy o małżeństwach zakazanych i związane z nimi maksymy moralne; zgodnie z opinią Elijahu ben Salomona Załmana, jest on ostatnią częścią traktatu Kal(l)a (późny traktat, włączany do Nezikin), mylnie włączoną do D.E.R.; 2. prezentację dwunastu typów dobrych i dwunastu typów złych ludzi oraz grzechów, będących przyczyną zaćmień Słońca i Księżyca, wraz z mistycznymi rozważaniami o Bogu i 390 niebiosach; 3. rozważania nt. natury i przeznaczenia człowieka; 4.-5. wskazania nt. zachowań mędrców i ich uczniów; 6.-7. wskazania dotyczące właściwego zachowania się w towarzystwie i przy stole; 8.-9. wskazania dotyczące sposobów zachowania się podczas jedzenia i picia; 10. wskazania dotyczące właściwego zachowania się w łaźni; 11. wyliczenie czynów zagrażających życiu i błogosławieństw związanych z różnymi sytuacjami życiowymi. (Por. też derech erec)

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem