Dembitzer Chaim Natan ben Jekutiel Salman (Załmen)

(1820 [1821] Kraków – 1893 tamże) – rabin, historyk – monografista hebrajski; teść i nauczyciel F.H. Wet(t)steina; brat Mosze Jaakowa ben Jekutiela (Joela) D. (1819-1863), nauczyciela religii, daj(j)ana krak. i autora dzieł religijnych. W 1856 D. został członkiem sądu religijnego żydowskiego gminy krakowskiej. Uzyskał też spory autorytet, głównie dzięki publikacjom z dziedziny halachy (m.in.: Magine Erec Israel, Kowno 1852; Modaa le-Be(j)t Israel, Wrocław 1859; Diwre(j) Chen, 1863; LiWjat Chen, Kraków 1882; Torat Chen, 1896). Podczas podróży po Niemczech (1884) zaprzyjaźnił się z niem. uczonymi (m.in. z L. Zunzem, H. Graetzem, L. Kaufmanem), którzy zachęcili go do podjęcia pracy nad historią Żydów w Polsce, a w szczególności dziejami ustroju gmin i Sejmu Żydów Polskich oraz Sejmu Żydów Korony. Utrzymywał kontakty z C.H. Chajesem. Na łamach czasopisma „Ocar ha-Sifrut” (hebr., Skarbiec Literatury) prowadził korespondencję z Graetzem w sprawie sejmu żydowskiego (zamieścił tam szkic na ten temat pt. Michtewe(j) bik(k)oret [hebr., Listy krytyczne], wyd. osobno w Krakowie w 1892), Kaufmanem i innymi uczonymi. Jego głównym dziełem hist. była monografia K(e)lilat jofi (hebr., Doskonałość piękna, t. 1, Kraków 1888; t. 2, Kraków 1893); część pierwsza zawiera zbiór biografii rabinów Lwowa i innych gmin żydowskich w Polsce; część druga – historię rabinów krakowskich w XVII i XVIII stuleciu, oraz pewne szczegóły dotyczące sejmu żydowskiego. D. nakłonił S. Bubera do wykorzystania i uzupełnienia tego materiału. Po śmierci spoczął na cmentarzu żydowskim przy ul. Miodowej w Krakowie.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Chaim Natan Dembitzer  - Dembitzer Chaim Natan ben Jekutiel Salman (Załmen) - Polski Słownik Judaistyczny
Chaim Natan Dembitzer (kliknij, aby powiększyć)

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem