Delmedigo Josef Szlomo ben Elijahu

Josef Szlomo Rofe; akr. JASZAR (JaSZaR) (1591 Kandia na Krecie – 1655 Praga) – lekarz, astronom, matematyk, kabalista, filozof. Wykształcenie świeckie i religijne zdobywał we Włoszech; był uczniem Galileusza. W 1616 udał się do Egiptu, a w 1620 przybył do Polski i został lekarzem nadwornym książąt Radziwiłłów. Utrzymywał kontakty z uczonymi karaimskimi (karaimi). Później wyjechał do Hamburga, gdzie był rabinem i rektorem uczelni talmudycznej. Ok. 1628 przebywał w Amsterdamie; od 1629 był lekarzem gminnym we Frankfurcie n. Menem, później mieszkał w Wormacji i Pradze. D. uważał karaimów za część społeczności żydowskiej. Usiłował pogodzić teorię Kopernika z żydowskim systemem religijno-filozoficznym. Napisał dzieło Elim (hebr., Bogowie), poświęcone astronomii; dzieło kabalistyczno-filozoficzne Taalumot Chochma (hebr., Tajemnice Mądrości); oraz liczne rozprawy filozoficzne, matematyczne i astronomiczne.

Autor hasła: Paweł Fijałkowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand