„Degel ha-Tora”

(hebr., Sztandar Tory) – pismo poświęcone tematyce talmudycznej i halachicznej, ukazujące się w Warszawie od 1920 do 1939; powstało z inicjatywy Moecet G(e)dole(j) ha-Tora (Rada Rabinów, będąca najwyższym autorytetem w sprawach halachicznych, funkcjonująca przy organizacji Agudat Israel). Jego wydawcą był M. Kaszer, a po jego wyjeździe do Stanów Zjednoczonych, ostatnie dwa numery ukazały się pod red. M. Ziemby, który już wcześniej (od 1930) współpracował przy edycji tego pisma. W „D. ha-T.” zamieszczali teksty ówcześni najwybitniejsi znawcy żydowskiego prawa religijnego (m.in. Ziemba publikował tam fragmenty swych najważniejszych prac).

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand