Dawidsohn Józef Hersz

(1881 Warszawa – 1947 Izrael) – lekarz, polityk, syjonista; prawnuk Chaima D.; brat Noacha D. Ukończył V Gimnazjum Filologiczne w Warszawie (1899). Tam też podjął studia (na Wydziale Przyrodniczym UW), które kontynuował w Berlinie, wybierając medycynę, i Würzburgu (doktorat uzyskał w 1906). Dyplom lekarza wojsk. otrzymał w Petersburskiej Akademii Wojskowo-Lekarskiej (1907). W tym samym roku podjął pracę w warsz. szpitalu żydowskim na Czystem. W 1908 założył Żydowskie Towarzystwo Przeciwgruźlicze „Brijus”, któremu przewodniczył do 1932. Piastował też funkcję prez. Żydowskiej Ligi Przeciwgruźliczej „Atil”. Wraz ze Stefanem Mendelsonem był współzałożycielem „Przeglądu Codziennego” (1913), pierwszego żydowskiego dziennika wydawanego w języku polskim, a później „Naszego Kuriera”, „Dziennika Nowego” i „Naszego Słowa”. Od 1919 pracował jako lekarz w wojsku polskim (do rezerwy, jako inwalida, przeszedł w 1921). W latach 20. zasiadał w Radzie m.st. Warszawy. W latach 1928-1930 piastował godność senatora RP; był wiceprezesem Koła Żydowskiego; członkiem komisji gospodarstwa społecznego. W 1932 wyjechał do Palestyny, gdzie pracował jako inspektor służby medycznej Imigracyjnego Departamentu Agencji Żydowskiej.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand