Datner Szymon

(1902 Kraków – 1989 Warszawa) – historyk, pedagog. Odebrał tradycyjne wykształcenie religijne. Uczył się potem w szkole hebrajskiej i wydziałowej; maturę zdał jako ekstern. Na UJ studiował prawo i administrację, a potem filozofię (doktorat z tej dziedziny uzyskał w 1927). Pracował w szkolnictwie żydowskim (Kraków, Kielce, Pińsk); najdłużej związany był z Białymstokiem, gdzie m.in. wchodził w skład zarządu oddziału Związku Zawodowego Nauczycieli Żydowskich Szkół Średnich i Powszechnych w Polsce. Podczas II wojny światowej uczestniczył w ruchu oporu w getcie białostockim, a potem w żydowskim oddziale partyzanckim (por.: powstanie w getcie białostockim; Farajnigte Partizaner Organizacje). Po wyzwoleniu pracował w białostockim Biuletynie Radiowym, oraz w tamtejszej dyrekcji Lasów Państwowych. Był członkiem Wojewódzkiej Rady Narodowej w Białymstoku i przewodniczącym Wojewódzkiego Komitetu Żydów (por. Centralny Komitet Żydów w Polsce). W 1946-1948 przebywał w Palestynie. Wrócił jednak do Polski; był pracownikiem naukowym Żydowskiego Instytutu Historycznego (ŻIH; 1948-1953), Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich (1956-1969) oraz dyrektorem ŻIH (1969-1970). Stopień dr. hab. historii uzyskał w 1969. Później piastował m.in. funkcję wiceprzewodniczącego Zarządu Żydowskich Gmin Religijnych w Polsce, honorowego przewodniczącego ZRWM, przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce (1986-1988). Interesował się głównie okresem II wojny światowej, a zwłaszcza zbrodniami Wehrmachtu i ucieczkami jeńców z niewoli niemieckiej. Zagadnieniom tym poświęcił m.in. prace: Zbrodnie Wehrmachtu na jeńcach wojennych armii regularnych w II wojnie światowej (1961); Ucieczki z niewoli niemieckiej 1939-1945 (1966); Tragedia w Doessel (1970). Równolegle podejmował badania nad przeszłością Żydów w Polsce w tym samym okresie: Walka i zagłada białostockiego getta (1946); Las sprawiedliwych (1968). Wraz z Anną Kamieńską współopracował Z mądrości Talmudu (1988).

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Szymon Datner - Datner Szymon - Polski Słownik Judaistyczny
Szymon Datner (kliknij, aby powiększyć)

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem