Danciger Jechiel z Aleksandrowa

(1848-1894) zob. w: Dancigerów ród

Autorzy hasła:

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand