Dancig (Danzig; Danziger) Abraham ben Jechiel Michael

(1748 Gdańsk – 1820 Wilno) – kodyfikator. Studiował w jesziwie w Pradze (1762-1766) pod kierunkiem E. ben J. Landaua. Następnie osiadł w Wilnie, gdzie odrzucił propozycję zajęcia stanowiska rabina. Zajmował się handlem (m.in. odbywał podróże w interesach do Lipska i Królewca). Pełnił honorową funkcję daj(j)ana w Wilnie (1794-1812); dopiero utraciwszy źródło utrzymania w efekcie nieszczęśliwego wypadku, zadecydował się przyjmować za swą pracę wynagrodzenie. Był autorem wielu dzieł halach., z których tylko część ukazała się drukiem; wśród nich największe znaczenie miały: Chaje(j) adam (hebr., Życie człowieka, 1810; miało bez mała setkę edycji), zbierające przepisy Szulchan Aruch, a zwłaszcza Orach Chajim, poświęcone przebiegowi codziennego dnia, wraz z dodatkiem Niszmat adam (hebr., Dusza człowieka), w którym D. wyjaśniał swe rozstrzygnięcia, odbiegające od obiegowych pojęć; oraz Chochmat adam (hebr., Mądrość człowieka, 1812), zbierające przepisy Szulchan Aruch, a zwł. Jore Dea, poświęcone przepisom związanym z żywnością (por. prawa dotyczące żywności) i innym problemom halachicznym, wraz z dodatkiem Binat adam (hebr., Inteligencja człowieka), stanowiącym rodzaj przypisów i naukowego aparatu do kluczowych kwestii poruszanych w obu wymienionych dziełach. Wyróżniają się one metodycznym uporządkowaniem Prawa, precyzją terminologii, prezentacją różnych koncepcji i ich źródeł oraz jasnym uzasadnieniem własnych decyzji. Prace D. wywarły wielki wpływ na pokolenie młodych badaczy, stanowiąc impuls do podjęcia własnych studiów. W wielu gminach żydowskich powstawały stowarzyszenia (por. bractwo) dla regularnego zgłębiania wspomnianych dzieł, noszące nazwę Chewra Chajej Adam (hebr., Stowarzyszenie „Życie Człowieka”).

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem