Dalila

(hebr., od delila = słaba, tęskniąca, marząca) – według tradycji biblijnej (Sdz 16,4), Filistynka z doliny Sorek, żona Samsona. Przekupiona przez walczących z Izraelem Filistynów, skłoniła męża do wyznania, że źródłem jego siły są nieobcinane od lat włosy. Podstępnie uśpiła go, obcięła włosy osłabiając (hebr. daldel) w ten sposób jego moc i pozwoliła by wrogowie pojmali go.

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand