D(e)warim Raba

(hebr., Wielkie Słowa); Midrasz do Księgi Powtórzonego Prawamidrasz homiletyczny, stanowiący jedną z najmłodszych części Midrasz Raba. Wiele elementów rewizji tekstu i innych poszlak wskazuje, że prawdopodobnie powstał w Palestynie, zaś cytowanie uczonych, żyjących po IV w., oraz wątki polemiczne w stosunku do karaimów prowadzą do wniosku, że spisano go w IX w. lub nawet później. Drukowane wersje D.R. podzielone są na 11 części, co odpowiada 11 sekcjom czytań Tory. Podział ten ma źródła babilońskie i obecnie jest powszechnie stosowany (zob. też parasza). W istocie jednak składa się z 27 kazań, odpowiadających cyklowi czytań Tory, przyjętemu niegdyś w Erec Israel. D.R. wykazuje wiele cech charakterystycznych dla Tanchuma. Właściwie nie jest komentarzem do Księgi Powtórzonego Prawa, podążającym za tekstem biblijnym, lecz zbiorem kazań, z których każde rozpoczyna ekspozycja w postaci postawienia kwestii halach. w formie prostego pytania. Poza homiliami, które są publikowane w standardowych wydaniach D.R., istnieją także inne teksty, zw. „kazaniami dodatkowymi”. Zebrał je i opublikował S. Buber pt. Lik(k)utim mi-Midrasz el(l)e D(e)warim Zuta (po raz pierwszy zostały wydane osobno w Wiedniu w 1885).

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem