Czytelnia Polska Starozakonnej Młodzieży Handlowej

żydowskie stowarzyszenie samopomocowe, działające w Krakowie od 1883. Czytelnia, od pewnego czasu zw. „polską”, miała charakter postępowy i polonizatorski. Do wybuchu I wojny światowej liczyła przeciętnie 150-250 członków. Organizowała wykłady, odczyty, kursy językowe. W pewnych okresach przewodzili jej znani polonofile krakowscy, m.in.: W. Feldman i T. Epstein.

Autor hasła: Andrzej Żbikowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand