Czernihowski Saul

(1875 Michajłowka na Krymie – 1943 Jerozolima) – poeta hebrajski, lekarz. Otrzymał trad. wykształcenie rel. oraz świeckie (m.in. w szkole handlowej w Odessie). Jego debiutancki tom wierszy ukazał się w Warszawie w 1898. Studiował medycynę w Heidelbergu i Lozannie (do 1905). Po powrocie do Rosji podjął pracę lekarza-chirurga w Odessie. Za działalność polityczną był aresztowany i więziony. W czasie I wojny światowej był lekarzem frontowym. W 1922-1931 mieszkał w Berlinie, a następnie osiadł w Palestynie. Pracował jako lekarz szkolny. Obok Ch.N. Bialika był jednym z najbardziej wpływowych poetów swej epoki, bardzo zasłużonym dla rozwoju poezji hebrajskiej. Po młodzieńczym okresie eksperymentów wersyfikacyjnych, stał się uznanym mistrzem klasycznych form (zwł. sonetu, sięgającym także po heksametr). W palestyńskim okresie swego życia przyczynił się do udoskonalenia sefardyjskiej odmiany języka hebrajskiego (także jako autor hebr. słownika medycznego). Protestował przeciw zniewoleniu duszy żydowskiej, narzucanemu przez przywódców i ideologów. Był głęboko związany zarówno z helleńskimi ideałami piękna oraz harmonii, jak i z surową wizją starożytnych Kananejczyków oraz heroicznej przeszłości biblijnej, którą łączył z pochwałą tradycyjnych wartości życia żydowskiego (w tym rodzinnego) w skupiskach Europy Wschodniej. Niezwykłe zasługi położył tłumacząc na język hebrajski utwory z 15 języków, m.in. dzieła Homera, Sofoklesa, Platona, Anakreonta, Horacego, Szekspira, Moliera, Goethego, Byrona, Shelleya, a także fragmenty GilgameszaKalewali. Był prezesem Stowarzyszenia Pisarzy Hebrajskich i PEN-Clubu Hebrajskiego w Palestynie.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Saul Czernihowski - Czernihowski Saul - Polski Słownik Judaistyczny
Saul Czernihowski (kliknij, aby powiększyć)

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand