„Chwila”. Dziennik poświęcony sprawom politycznym, społecznym i kulturalnym

informacyjny dziennik żydowski o zabarwieniu narodowosyjonistycznym, wydawany w języku polskim we Lwowie w nakładzie 35 tys. egzemplarzy (wydanie poranne), przez H. Rosmarina, D. Schreibera, a od nr 620 (1920) – przez spółkę wydawniczą „Chwila”. Pierwszy numer gazety ukazał się 10 I 1919, ostatni, tj. 7349 – 7 IX 1939 (wyd. wieczorne 1 IX 1939). Red. odpowiedzialnymi byli kolejno: G. Zipper, H. Rosmarin, Leon Weinstock, powtórnie Rosmarin; od 1931 – H. Hescheles. Wydawano też specjalne dodatki tygodniowe: „Przewodnik ekonomiczny” i „Dodatek naukowo-literacki”. Od grudnia 1925 ukazywał się też dodatek dla dzieci i młodzieży pn. „Chwilka” (debiutował w nim młody M. Szymel, stając się wkrótce jego filarem), wspierany przez J. Korczaka. W 1934-1939 wydawano też popołudniówkę „Chwila Wieczorna”; ukazywał się również dodatek ilustrowany. „Ch.” skupiała prężne środowisko literatów kresowych, prowadziła rozbudowany dział naukowo-literacki. Na przełomie lat 20. i 30. XX w. z jej kręgów wyłoniła się galicyjska grupa poetycka, zajmując czołowe miejsce w literaturze polsko-żydowskiej, oraz działająca w Stanisławowie polsko-żydowska grupa (zrzeszenie) „Wzlot”, skupiająca nie tylko poetów, krytyków literackich, publicystów, ale też plastyków (w listopadzie 1932 wydali oni mies. literacki „Wzlot”). Do grona współpracowników „Ch.” należeli m.in.: P. Almoni, M. Bałaban, W. Berkelhammer, M. Brandstätter, M. Bienenstock, E. Carlebach, I. Deutscher, S. Dykman, R. Feldszuh, J.J. Imber, A. Insler i H. Hescheles (piszący pod pseud. Henryk Trejtwart), S. Hirszhorn, M. Kanfer, A. Korkis, Stanisław Lec, Szymon Lustig, D. Malz, L. Reich, H. Rosmarin, A. Sandauer, I. Schwarzbart, M. Schorr, E. Sommerstein, E. Schmorak, B. Singer, Pesach Stark (J. Stryjkowski), R. Taubenschlag, J. Teitelbaum, Ozjasz Tilleman, H. Trejtwart, Juliusz Wurzel, G. Zipper. Kilkakrotnie wydano też „Kalendarz Dziennika Chwila”.

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand