Chowewe(j) Erec Israel

(hebr., Miłośnicy [Ziemi] Izraela) – stowarzyszenie syjonistyczne założone w 1893 w Krakowie. Popierało ono plany emigracyjno-kolonizacyjne w Palestynie, przedstawione przez dr. A. Salza z Tarnowa. Przewodzili mu: chasydzki pisarz A. Markus i dr Juliusz Schoenetter. Idee Ch.E.I. popierał tyg. J.S. Fuksa „Ha-Mag(g)id le-Israel” (hebr., Kaznodzieja dla Izraela). (Por. też: Chibat Syjon; Chowewej Syjon)

Autor hasła: Andrzej Żbikowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand