Choszen (ha-)Miszpat

(hebr., dosł.: Napierśnik [Tarcza] Sądu; przen.: Ochrona Prawa; por. pektorał arcykapłana) – czwarta część kodeksów halachicznych Arbaa Turim Jaakowa ben Aszera oraz Szulchan Aruch J. ben E. Karo (wydana raz pierwszy w Sabbionetcie we Włoszech w 1559), nawiązująca swym tytułem do słów biblijnej Księgi Wyjścia (28,15). Zawiera przepisy związane z prawem cywilnym, karnym i admninistracyjnym oraz z sądami. W Królestwie Polskim w 1842 Rada Administracyjna uznała, że zawarte w niej zasady „prawom obecnie obowiązującym są zupełnie przeciwne […, a] błędne lub przewrotne tłumaczenie tych zasad może często przywieść nieoświeconą klasę ludzi tego wyznania [tj. Żydów] do popełnienia ważnych przestępstw”. Postanowiono więc, że Kurator Okręgu Naukowego Warszawskiego zarządzi przedrukowanie 3 tys. egzemplarzy tej księgi na koszt Skarbu, z pominięciem wszystkich fragmentów „prawom lub porządkowi publicznemu przeciwnych”. Egzemplarze te miały następnie zostać rozesłane do wszystkich w Królestwie dozorów bóżniczych, a stare egzemplarze dzieła – ściągnięte i zniszczone. Za posiadanie lub sprowadzanie z zagranicy starszej wersji Ch. (ha-)M. groziła wysoka kara pieniężna lub areszt (do jednego roku). (Zob. też: aw be(j)t-din; be(j)t din; efod; Ewen (ha-)Ezer; sądy żydowskie świeckie; Tiktin Abraham ben Gedalia; urim we-tum(m)im)

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem