Chilinowicz Bencjon

(1889 Łomża – 1942 lub 1943 Treblinka) – dziennikarz, publicysta, literat, syjonista. Uzyskał wykształcenie rabinackie i – jako samouk – ogólne. Od 1912 był współredaktorem dziennika „Der Moment”, a od 1920 sprawozdawcą parlamentarnym tej gazety. Był aktywnym działaczem warszawskiego i ogólnopolskiego środowiska dziennikarzy jako współzałożyciel Klubu Sprawozdawców Sejmowych, wiceprezesem Sekcji Żydowskiej Syndykatu Dziennikarzy Warszawskich, współzałożyciel i wiceprezes Związku Literatów i Dziennikarzy Żydowskich w Polsce. W prasie żydowskiej publikował powieści, nowele, felietony i artykuły. Został odznaczony srebrnym Krzyżem Zasługi. W getcie warszawskim, wraz z grupą kilku innych dziennikarzy, jesienią 1941 poparł inicjatywę A. Czerniakowa, dotyczącą próby utworzenia gazety gettowej, niezależnej od gadzinówki, jaką była „Gazeta Żydowska”. Władze nie wydały jednak zezwolenia na jej wydawanie.

Autor hasła: Marian Fuks

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand