Chid(d)usze(j) halachot

(hebr., Nowele prawne) – dzieło Samuela Eliezera ben Jehudy ha-Lewiego Edelsa, wydane w Lublinie w 1612, należące do klasycznych komentarzy talmudycznych i wymieniane wśród najważniejszych utworów literatury rabinicznej. W ówczesnych studiach talmudycznych dominował pilpul oraz optyka widzenia problemów halachicznych przez pryzmat kodyfikacji (zwł. Szulchan Aruch), co prowadziło do spłycenia rozważań. Edels przeciwstawił tej tendencji zastosowanie metody tosafistów. Polegała ona zasadniczo na zestawieniu trudnych miejsc Talmudu z komentarzem Rasziego i Toseftą. Na tej podstawie, przeprowadzając dogłębne rozważania, dochodził niejednokrotnie do prostych i racjonalnych wyjaśnień zawiłości tkwiących w Gemarze, Tosefcie i w komentarzu Rasziego. W 1600-1602 opublikował anonimowo część swych nowel talmudycznych. Gorące ich przyjęcie przez ówczesnych talmudystów skłoniło go do wydania zbioru nowel Ch.h. do większości traktatów Talmudu. Później opracował także wyjaśnienia, dotyczące wątków hagad. Talmudu pt. Chid(d)usze(j) ag(g)adot (hebr., Nowele hagadyczne, t. 1, 1627 i t. 2, 1631), w których często przedstawiał je jako parabole. Oba dzieła były wydane także razem pt. Chid(d)usze(j) halachot we-ag(g)adot. Ch.h. zamieszczane były w większości późniejszych wydań Talmudu.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand