Chiarini Alojzy Ludwik

(Luigi; 1789 Valiano, Toskania – 1832 Warszawa) – teolog; z pochodzenia był Włochem. Po ukończeniu uniwersytetu w Pizie (1811) wykładał języki klasyczne w tamtejszym kolegium; tłumaczył z języka hebrajskiego i z greki. Później zajmował stanowisko rektora liceum królewskiego w Valiano. Do Warszawy przybył w 1819, na wezwanie KRWRiOP, z polecenia swego dawnego zwierzchnika, a później profesora Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego, ks. Sebastiana Ciampiego. Po złożeniu egzaminu rozpoczął wykłady na wydziale teologicznym; uzyskawszy stopień doktora teologii na UJ, został mianowany profesorem teologii. Na Królewskim Uniwersytecie Warszawskim wykładał historię kościoła (budząc liczne kontrowersje w środowisku duchownych, ze względu na swą nieznajomość miejscowego języka i obyczajów) oraz języki orientalne – hebrajski i grecki. W 1822 powołany został do Komitetu Cenzury ksiąg i pism hebrajskich, a w 1826 – do Komitetu Starozakonnych i na przewodniczącego Rady warszawskiej Szkoły Rabinów. W społeczności żydowskiej nie cieszył się zaufaniem; wkrótce musiał ustąpić z zajmowanego w Radzie stanowiska. Prowadził kursy starożytności hebrajskiej, z polecenia rządu pracował nad przekładem Talmudu na języku francuskim; wydał w języku łacińskim słownik i gramatykę języka hebrajskiego, przetłumaczone następnie na język polski (Gramatyka hebrajska, ułożona i pokrewnymi dialektami arabskim, chaldejskim i syriackim pokrótce objaśniona przez…, 1826; Słownik hebrajski, ułożony i pokrewnymi dialektami arabskim, chaldejskim i syriackim pokrótce objaśniony przez…, 1829), Théorie du Judaisme… (t. 1-2, 1830). Prace te spotkały się z surową krytyką miejscowego środowiska żydowskiego (m.in. Abrahama Sterna) oraz prasy zagranicznej. Od 1927 Ch. był członkiem Towarzystwa Przyjaciół Nauk (początkowo przybranym, a później czynnym), pełnił też funkcję kanonika kapituły płockiej.

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem