Chazanowicz Leon

właściwie Szub (Schub) Kasriel (1882 Szyrwinty, Litwa – 1925 Vlachovice, Czechosłowacja) – działacz partii Poalej Syjon (PS). Był jednym z pierwszych organizatorów PS na ziemiach zaboru rosyjskiego. Aresztowany przez władze zaborcze; po zwolnieniu przeniósł się do Galicji. Redagował pismo „Der Jidiszer Arbeter” (od 1908 w Krakowie, a następnie we Lwowie). W 1909 odbył podróż do Argentyny, wizytując kolonie Jewish Colonization Agency (por. Hirsch Maurice de), skąd został wydalony jako anarchista. Doświadczenia z owej podróży zawarł w książce Der Krizis fun der jidiszer kolonizacje in Argentine (jid., Kryzys żydowskiej kolonizacji w Argentynie, 1910). Później współkierował wiedeńskim Centralnym Biurem PS (wspólnie z B. Borochowem). W okresie I wojny światowej pracował w Hadze, gdzie starał się jednoczyć różne odłamy ruchu PS, m.in. poprzez wydawanie pisma „Di Jidisze Arbeter Korespondenc” (jid., Żydowska Korespondencja Robotnicza). W 1917 przeniósł się do Stanów Zjednoczonych. Należał do współorganizatorów American Jewish Congress i People's Relief Committee. Od 1922 był również wydawcą dziennika „Di Cajt” (jid., Czas). Zmarł pełniąc misję z ramienia organizacji ORT w Czechosłowacji.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand