Charizi Jehuda ben Salomon

Al-Charizi; Al-Chofni (ok. 1170 Grenada lub Toledo – przed 1235 Aleppo?) – poeta, tłumacz, filozof i badacz Biblii, podróżnik. Bieda zmusiła go do prowadzenia wędrownego trybu życia. Na polecenie uczonych żydowskich z Marsylii przetłumaczył z języka arabskiego na hebrajski komentarz Majmonidesa do Miszny; w Hiszpanii przełożył tegoż autora More Newuchim, zaopatrując tekst w aparat naukowy (t. 1, Londyn 1851; t. 2 i 3, tamże 1876-1879). W 1216-1220 odbył podróż do Egiptu, Palestyny i Persji, z której wrażenia zawarł w zbiorze opowieści poetyckich Tachkemoni. Był również tłumaczem poezji arabskiej oraz wielu innych, znanych utworów o charakterze religijnym, etycznym, prawnym itp.

Autor hasła: Paweł Fijałkowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand