Centrum Edukacyjno-Informacyjne Kultury Żydowskiej

instytucja o charakterze edukacyjnym, powstała w 1992. Dąży do upowszechniania wiedzy o kulturze żydowskiej. Prowadzi ośrodek konsultacyjny, posiada własną bibliotekę i centrum komputerowe. Współpracuje z innymi organizacjami, działając na rzecz środowiska żydowskiego w Polsce. Upowszechnia przygotowywane specjalnie w tym celu materiały edukacyjne, które są rozdawane osobom zainteresowanym, jak i rozsyłane do gmin żydowskich, oddziałów TSKŻ itp. Centrum dąży do wykształcenia elity, mogącej w przyszłości pokierować sprawami całej społeczności żydowskiej w Polsce, m.in. poprzez organizowanie seminariów i kursów menadżerskich (bierze w nich udział ok. 60 osób rocznie). Od chwili powstania Centrum kierowała nim Helena Datner.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand