Centralny Komitet Żydowskiego Szkolnictwa Kupieckiego w Polsce

organizacja oświatowa powstała w 1937. Inicjatywę jej założenia rzucił Abraham Roth (1902-?), dyrektor Żydowskiego Gimnazjum Kupieckiego we Lwowie, który pozyskał dla tej idei A. Gepnera, a następnie Centralę Związku Kupców oraz Centralę Drobnych Kupców Żydowskich. Jej zadaniem miało być wyznaczanie kursu polityki oświatowej w zawodowym szkolnictwie handlowym, zmierzającego do unowocześnienia handlu żydowskiego w Polsce, oraz upowszechnianie wiedzy z tej dziedziny wśród szerokich kręgów społeczności żydowskiej (poprzez kursy, odczyty, wydawnictwa). Na zjeździe w Warszawie w dn. 27-28 VI 1937 podjęto uchwałę o założeniu Żydowskiego Towarzystwa Oświaty Kupieckiej oraz C.K.Ż.S.K. w P. Ten drugi składał się z dwóch wydziałów: Reprezentacyjno-Wykonawczego, z siedzibą w Warszawie, pod kierownictwem Gepnera, oraz Organizacyjno-Szkolnego, z siedzibą we Lwowie, kierowany przez Rotha. Działalność obu instytucji zniweczył wybuch II wojny światowej.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem