Centnerszwer Jakub

(1798 Warszawa – 1880 tamże) – matematyk, pedagog; ojciec Gabriela C.; dziadek Mieczysława C. (1874-1944), profesora chemii na uniwersytecie w Rydze, a potem na Cesarskim Uniwersytecie Warszawskim. Pochodził z rodziny ortodoksyjnej. Odebrał początki wychowania religijnego. Później wyjechał do Berlina, gdzie uczęszczał na wykłady matematyki. W 1825 wydał tablice rachunkowe Neuerfundene Multiplikations- und Quadrat-Tafel vermittelst welcher man die Produkte aller vierzifferigen und die Wurzeln aller fünfzifferigen Zahlen sehr leicht finden kann (Berlin). Ukończył szkołę budownictwa w Hamburgu. Mimo starań i próśb, składanych na ręce namiestnika Królestwa Polskiego, jako Żyd, nie uzyskał zgody na objęcie stanowiska architekta oraz prowadzenie praktyki, został więc nauczycielem arytmetyki i geometrii w warszawskiej Szkole Rabinów (1826-1862). W 1851-1864 wykładał matematykę w Szkole Niedzielno-Handlowej, utrzymywanej przez Zgromadzenie Kupców. Po unifikacji monetarnej Królestwa z Cesarstwem, wydał Nowe tablice zamiany monety polskiej na rosyjską i odwrotnie wraz z tablicą ruchomą do tego celu służącą (1842). Przygotował też do druku dzieło O chronologii Izraelitów starożytnej i nowoczesnej; napisał pracę krytyczną, poświęconą książce Zasady algebry Mayera i Choqueta (Warszawa 1845), którą opublikował w „Bibliotece Warszawskiej” w 1847.

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem