Carlebach (Karlebach) Josef

(1883 Lubeka – 1942 Ryga) – rabin, pedagog; syn Salomona C. (1845-1919), rabina Lubeki (od 1870); brat Emanuela C. Studiował w Berlinie nauki przyrodnicze i matematykę (1901-1905). Potem wykładał w kilku szkołach, w tym w niemieckojęzycznym seminarium nauczycielskim w Jerozolimie (1905-1907). Egzamin rabinacki zdał w seminarium berliń. w 1914. W 1915-1920 organizował i kierował żydowskim gimnazjum w Kownie; później (1921-1926) kierował talmud-torą w Hamburgu i był rabinem w Lubece, a następnie kolejno w Altonie i Hamburgu. Był zwolennikiem łączenia w edukacji żydowskiej tradycyjnych wartości, związanych z ortodoksją i nauk świeckich. Oprócz wielu artykułów w niemieckojęzycznych czasopismach opublikował w formie książkowej m.in.: Levi ben Gerson als Mathematiker (1910); Moderne pädagogische Bestrebungen und ihre Beziehungen zum Judentum (1927); komentarze do Pieśni nad pieśniami i Ksiąg Prorockich (1932) oraz do Księgi Koheleta (1936). Deportowany w grudniu 1941, zginął w marcu 1942 w obozie koncentracyjnym pod Rygą.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem