Bublik (Bublick) Gedalia

(1875 Grodno – 1948 Nowy Jork) – publicysta i pisarz jidysz; syjonista religijny. W 1900-1903 kierował grupą emigrantów z Białegostoku, która w ramach działań Jewish Colonization Agency (por. Hirsch Maurice de) udała się do Argentyny; uczył w szkole, w założonej przez nich osadzie w Moiseville. Następnie przeniósł się do Nowego Jorku, gdzie współpracował z gazetą żydowską wydawaną w języku jidysz „Jidiszer Togbłat” (Żydowska Gazeta Codzienna), a w 1915-1928 stał się jej współwydawcą. Potem publikował na łamach „Morgen Żurnał” (jid., Gazeta Poranna). Zwalczał zarówno wszelkie prądy sekularyzacyjne (zwłaszcza żydowski socjalizm), jak też judaizm reformowany. Był współzałożycielem i wiceprezesem American Jewish Congress oraz współzałożycielem, a w 1928-1932 przew. organizacji Mizrachi w Ameryce (Mizrachi Organization of America), a także członkiem Zionist Actions Committee. Działał też na polu żydowskiego szkolnictwa religijnego, widząc w judaizmie jedyną przeciwwagę dla pełnej asymilacji Żydów w Stanach Zjednoczonych. W 1921 wydał drukiem swoje wspomnienia z podróży do Palestyny, a w 1923 książkę Min ha-mecar (hebr., Z niedoli), dotyczącą problemów żydowskiego życia, widzianych z ortodoksyjnego punktu widzenia.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand