Brzeski (Brisker) Abraham ben Beniamin Zeew (Wolf)

Abraham ben Beniamin Zeew z Brześcia Litewskiego (?-1695) – talmudysta, autor literatury religijnej. Pochodził z Litwy. W 1654-1655 wyemigrował do Dolnej Austrii i osiedlił się w Wiedniu, gdzie zdobył wykształcenie talmudyczne i kabalistyczne. Po wygnaniu Żydów z Wiednia w 1670, powrócił do Brześcia i został kaznodzieją. Prowadził korespondencję z najwybitniejszymi uczonymi żydowskimi epoki. Napisał homiletyczny komentarz do Pięcioksięgu, pt. Zera Awraham (1685), poświęcony wzajemnym związkom między czytaniami z Tory na każdy tydzień (por. Tory czytanie; parasza); komentarz talmudyczny Perusz al eser atarot (1695), o dziesięciu przymiotach (koronach) judaizmu i najważniejszych momentach w jego dziejach, oraz rozważania nt. dziesięciu słów stworzenia i Dziesięciorga Przykazań, pt. Asara Mearot (1680?).

Autor hasła: Paweł Fijałkowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem