„Brurija” – Autonomia Dziewcząt

nazwa organizacji kobiecej, założonej w 1925, związanej z ruchem Tora wa-Awoda (por. też Mizrachi). Główne założenia ideologiczne ruchu opierały się na łączeniu haseł odrodzenia narodowego, tradycji religijnej, uznania nakazów Tory za fundament wszystkich aspektów życia, z pracą w Erec Israel, której celem miało być polepszenie bytu zarówno całej społeczności żydowskiej, jak i jednostek, zgodnie z zasadami społecznej równości i praworządności. „B.” prowadziła własną działalność ideologiczno-kulturową; organizowała seminaria dla instruktorek, utrzymywała punkty szkoleniowe, przysposabiające (tzw. kwuce); wydawała pismo „Unzer Weg” (jid., Nasza Droga). W Polsce w końcu lat 30. XX w. organizacja ta miała ponad 100 oddziałów (skupiających członkinie w wieku 18-25 lat). W tym okr. zaczęto przyjmować także starsze kobiety do pokrewnej organizacji Chuge(j) Naszim Baalut Miszpacha (hebr., Koła Kobiet Posiadających Rodzinę); a młodsze (poniżej 18 lat) – do Brurija ha-Ceira (hebr., Młoda Bruria).

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand