Bronsztejn Szyja

(1923 Kowel – 1995 Wrocław) – historyk, statystyk, demograf. Po wybuchu II wojny światowej i agresji Związku Radzieckiego na Polskę znalazł się pod okupacją sowiecką. Po ukończeniu szkoły średniej został zmobilizowany do batalionu robotniczego. Podjął studia ekonomiczne na Uniwersytecie Leningradzkim, ewakuowanym do Saratowa. W 1943 został aresztowany i zesłany do obozu pracy, skąd powrócił do Polski dopiero w 1948. Kontynuował przerwane studia w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu i na tamtejszym uniwersytecie. Tytułu doktora uzyskał w 1960. W 1969 objął kierownictwo Zakładu Statystyki i Badań Operacyjnych Instytutu Nauk Administracyjnych, gdzie pozostał do czasu emerytury. Habilitację uzyskał w 1971, na podstawie pracy Zasiedlenie Dolnego Śląska w latach 1945-1965 na tle gospodarki regionu. W 1987 został mianowany prof. nadzwyczajnym. Współpracował z Uniwersytetem Wrocławskim; pod jego kierunkiem powstało wiele prac magisterskich i doktorskich. Należał do współzałożycieli „Wrocławskiego Rocznika Ekonomicznego” i „Przeglądu Statystycznego Śląska Dolnego i Opolskiego”. Jest autorem wielu prac i artykułów, w tym dotyczących zagadnień demograficznych ludności żydowskiej w Polsce (Ludność żydowska w Polsce w okresie międzywojennym. Studium statystyczne, 1963; Z dziejów ludności żydowskiej na Dolnym Śląsku po II wojnie światowej, 1993).

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand