Brodszky (Brodsky) Nicolaus (Miklosz)

(1905 Odessa – 1958 Hollywood) – kompozytor. We wczesnym dzieciństwie, wraz z rodzicami, przeniósł się do Budapesztu. Studia muzyczne odbył w Budapeszcie, Rzymie, Wiedniu i Berlinie. Od końca lat 20. XX w. zajmował się pisaniem muzyki filmowej dla kilku kinematografii europejskich. W 1936 mieszkał w Polsce. Opracował muzykę do filmu jidysz Der Purimszpiler (jid., Błazen purimowy, 1937). Później mieszkał w Anglii (do 1949) i Hollywood, kontynuując karierę kompozytora muzyki filmowej.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand