Brit Iwrit Olamit

(hebr., Światowy Związek [Języka] Hebrajskiego; ang. World Association for Hebrew Language and Culture) – światowa organizacja wspierająca rozwój języka hebrajskiego, jako języka mówionego i nowoczes. kultury hebrajskiej. Została powołana do życia w Berlinie w 1931. Idea jej utworzenia pojawiła się podczas VI Światowego Kongresu Syjonistycznego w 1903, zaś geneza sięga konferencji w Hadze w 1907 (z udziałem J.G. Klausnera i Ch.N. Bialika), gdy powołano Iwrij(j)a Federation. B.I.O. zrzesza krajowe organizacje hebraistyczne (w 1970 z 23 krajów); zwołuje świat. kongresy (1950, 1955, 1962); współpracuje ze Światową Organizacją Syjonistyczną, władzami Izraela, Światowym Kongresem Żydów itp. instytucjami, a zwłaszcza z Wydziałem Edukacji w Diasporze Jewish Agency (por. Agencja Żydowska). Wydaje czasopisma „Am we-Sefer” (hebr., Naród i Księga) i „Megil(l)at ha-Sefer” (hebr., Zwój Księgi) oraz monografie i książki do nauki j. hebrajskiego. W 1962 na przew. egzekutywy B.I.O. wybrano A. Tartakowera.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand