Brann Markus (Mordechaj)

(1849 Rawicz – 1920 Wrocław) – historyk. Był synem rabina; uczniem Z. Fränkla i H. Graetza na uniwersytecie (od 1873) i w seminarium rabinackim (do 1875) we Wrocławiu (Jüdisch-Theologisches Seminar in Breslau). Pełnił funkcje rabina i nauczyciela, aż do objęcia sukcesji po Graetzu we wspomnianym seminarium. Początkowo zajmował się dziejami Żydów w starożytności, a następnie – w okresie nowożytnym w Niemczech i na Śląsku, publikując Geschichte der Juden in Schlesien (t. 1-6, 1896-1917). Popularniejszy charakter miały jego syntezy: Geschichte der Juden und ihrer Literatur (t. 1-2, 1893-1894; 1910-1913) oraz Lehrbuch der jüdischen Geschichte (t. 1-4, 1900-1903). Wydał także rozszerzoną, czwartą edycję Geschichte der Juden Graetza (1890-1909). W dziełach popularnych szedł śladami swego mistrza, zaś w dziełach stricte naukowych stosował znacznie głębszą analizę źródeł. Na jego znakomitych materiałowo pracach opierał się m.in. Sz. Dubnow w swej syntezie dziejów Żydów. B. wznowił edycję czasopisma naukowego „Monatsschrift für Geschichte und Wissenschaft des Judentums” (od 1893).

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem