Bowszower Josef

(1873 Lubawicze – 1915 Nowy Jork) – poeta piszący w języku jidysz. Tematem jego wierszy była rewolucja proletariacka i ruch robotniczy. W 1891 opuścił Rygę i wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, gdzie początkowo utrzymywał się z pracy fizycznej. Na twórczość B. znaczny wpływ wywarły utwory M. Winczewskiego, Dawida Edelstadta, Moryca Rosenfelda oraz dzieła Heinego i Whitmana. Inspiracją dla poezji B. były także biblijne Księgi Prorockie. B. jest autorem 11 poematów, wydanych w języku angielskim pod pseudonimem Basil Dahl, oraz esejów, poświęconych Heinemu, Emersonowi, Whitmanowi i Markhamowi; przełożył na język jidysz Kupca weneckiego Szekspira. W wieku 26 lat poeta zapadł na chorobę psychiczną i do końca życia pozostał w zakładzie psychiatrycznym. W 1911 i 1916 w Nowym Jorku opublikowano dwutomowy zbiór jego dzieł, a w 1918 – w Leningradzie.

Autor hasła: Irena Bracławska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem