Borochow Jugent (Jugnt)

(jid., Młodzież Borochowa) – lewicowa organizacja młodzieżowa, nawiązująca do idei D.B. Borochowa, związana z Poalej Syjon-Lewicą; miała na celu przygotowywanie przyszłych kadr partyjnych. Jej członkowie zwani byli „borochowcami” (Jungbor = Młody Borochowiec). B.J. współpracowała z He-Chaluc (zrzeszającą Dror, Gordonię i Ha-Szomer ha-Cair); prowadziła pracę wychowawczą, punkty produktywizacyjne, warsztaty rzemieślnicze oraz kursy szkolenia zawodowego. Po zakończeniu II wojny światowej, w 1947, przeżyła największy rozwój organizacyjny: w październiku – po zjednoczeniu PS-L i lewego skrzydła PS-P oraz po powstaniu Zjednoczonej Żydowskiej Partii Robotniczej „Poalej Syjon” – połączyły się także związane z nimi organizacje młodzieżowe B.J. i znaczna część Droru. Po zjednoczeniu powstała jednolita organizacja młodzieżowa pn. Dror-Borochow Jugent. Posiadała ona placówki w 30 miastach Polski, wydawała prasę; została zlikwidowana decyzją MAP 1 XII 1949, wraz z innymi żydowskimi organizacjami młodzieżowymi.

Autor hasła: Natalia Aleksiun

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem