Bornstein Chaim Jechiel

(1845 Kozienice – 1928 Warszawa) – pisarz, badacz chronologii żydowskiej. Pochodził z rodziny chasydzkiej. Otrzymał tradycyjne wykształcenie religijne. W dziedzinie nauk świeckich był samoukiem; zdobył głęboką wiedzę matematyczną, astronomiczną i historyczną. Był sekretarzem Komitetu Wielkiej Synagogi na Tłomackiem w Warszawie (od 1886). Swe zainteresowania skupił na badaniu kalendarza żydowskiego. Opublikował na ten temat wiele studiów (głównie w czasop. niem. i hebrajskich). Swe teorie budował na podstawie dokumentów odkrytych w genizie kairskiej synagogi, których znaczenie – jako jeden z pierwszych – w pełni docenił. Odkrył m.in. nowy związek żydowskiego kalendarza z cyklami dziewiętnastu lat lunarnych i metodą obliczania koniunkcji planet. Przekładał dzieła klasyki światowej na język hebrajski, w tym: Farysa Mickiewicza i Hamleta Szekspira.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem