Bornstein (Bornsztajn, Borenstein) Abraham ben Zeew Nachum z Sochaczewa

zw. Abrahamełem Sochaczewerem, albo Rebem Sochaczewskim (jid. Sochaczewer Rebe), Rebem z Sochaczewa lub – od tytułu jego dzieła – Awnej Necer (1839 Biała – 1910 Sochaczew) – rabin i cadyk; syn rabiego Zeewa Nachuma z Białej; ojciec Szmuela B. z Sochaczewa; uczeń Menachema Mendla z Kocka. Pełnił funkcję rabina w Parczewie, Kraszewicach (Krośniewicach?), Nasielsku, a od ok. 1880 – w Sochaczewie. Pozbawiony przez władze carskie urzędu rabina (przed 1894) działał dalej jako cadyk i kierował założoną przez siebie jesziwą. Jest autorem wykładu dotyczącego przepisów szabatowych pt. Egle(j) Tal (Piotrków 1905); zbioru responsów Awne(j) necer (Piotrków 1912, 1926), dotyczących dzieła Orach Chajim; oraz responsów poświęconych dziełu Szulchan Aruch; a także nowel talmudycznych. Wydał też, z własnym wstępem, pracę swego ojca.

Autor hasła: Paweł Fijałkowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem