Boga określenia

zob. Adonaj; El; El Brit; El Eljon; El Olam; El Szad(d)aj; Elohim; Imiona Boga; JHWH; Tetragram

Autorzy hasła:

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand