Bodek Jakub (1819 Lwów - 1855 Czerniowce)

pisarz i wydawca; dziadek Jakuba B. (1876 – po 1939). Należał do grupy lwowskich maskili. Wraz ze swym szwagrem, A.M.M. Mohrem, wydawał pismo „Ha-Roe u-Mewak(k)er Sifre(j) Mechab(e)re(j) Zman(n)enu” (hebr., Krytyka prac współczesnych autorów, 1838-1839), atakujące prace luminarzy literatury haskali, w tym S.J. Rappaporta; a później trzy zeszyty pisma „Jerusalem” (wyd. Żółkiew, Lwów, Praga, 1844-1845), które zgromadziło wokół siebie wielu galicyjskich maskili. W 1851 opublikował drugie wydanie (poprawione i rozszerzone) kroniki Abrahama Trebisza Korot ha-it(t)im (hebr., Kronika czasów), obejmującej zapis wydarzeń w Europie w 1741-1801, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów i literatury Żydów w monarchii habsburskiej wraz z dopełnieniem do 1850 pt. Korot nos(s)afot (hebr., Kroniki dodane [uzupełniające]). Publikował także przekłady poetyckie, komentarze biblijne i szkice biograficzne w ówczesnej prasie hebrajskiej.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem