Blumenthal Nissan (Nisen)

(1805 Berdyczów – 1903) – kantor, organizator pierwszego w Rosji chóru synagogalnego. Działał w kilku miastach Ukrainy oraz w Jassach, w Rumunii. W Brodach założył szkołę kantorów i chórów synagogalnych. W kształceniu śpiewaków współpracował z nim Dawid Nowakowski. B. był również kompozytorem i aranżerem śpiewu synagogalnego.

Autor hasła: Marian Fuks

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand