Blumenstock (von Halban) Henryk

(1845 Kraków – 1902 Bad Gastein) – dziennikarz, publicysta, polityk; brat L. Halbana; ożeniony z siostrą posła socjaldemokratycznego Wiktora Adlera. W Krakowie ukończył Gimnazjum św. Anny i Wydział Prawa UJ (1869). Bezpośrednio po studiach przeniósł się do Wiednia, gdzie najpierw pracował jako korespondent krakowskiego „Czasu”, a następnie podjął pracę w redakcji „Tagblattu”. Zasłynął z ostrych publikacji w sprawie Barbary Ubryk, chorej psychicznie zakonnicy, więzionej w jednym z klasztorów krakowskich. W 1870 debiutował w polityce jako sekretarz w Prezydium Rady Ministrów u Alfreda Potockiego. Mianowany w 1885 radcą dworu, rok później został dyrektorem kancelarii wiedeńskiego parlamentu. W 1892, wraz z bratem, profesorem medycyny, otrzymał od cesarza tytuł szlachecki, ze zmianą nazwiska na Halban. W roku następnym przyjął chrzest. Szczyt jego kariery przypada na okr. rządów premiera Kazimierza Badeniego, kiedy to sprawował urząd szefa sekcji w austr. Radzie Ministrów. Z polityki wycofał się w 1898. Publikował m.in. w czasop. „Dioskuren”, głównie nt. pol. poezji romantycznej, wiele też tłumaczył na język niemiecki. Pozostawił wspomnienia, dotyczące rządów Badeniego w Austrii. Jego synowie Rudolf i Leon byli austriackimi urzędnikami ministerialnymi.

Autor hasła: Andrzej Żbikowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem