Blok Obrony Praw Narodowości Żydowskiej w Polsce

ugrupowanie wyborcze w czasie elekcji parlamentarnej w Polsce w 1930, zorganizowane przez syjonistów z Kongresówki, pod hasłami walki o prawa narodowe Żydów w Polsce. Zwalczało zdecydowanie BBWR, jako reprezentanta władz, nie realizujących żydowskich aspiracji, oraz popierającą go Agudę. Na jego listy wyborcze (nr 17) padło do sejmu 277 911 (39,1% oddanych na listy żyd.) głosów; do senatu – 146 647 (38,9%) głosów. (Por. też Al ha-Miszmar)

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand