Blok Antyfaszystowski

porozumienie konspiracyjnych organizacji politycznych getta warszawskiego, zawarte w marcu 1942 przez komórkę PPR w getcie z Poalej Syjon-Lewicą (PS-L), rozszerzone o Ha-Szomer ha-Cair, Dror i Poalej Syjon-Prawicę (PS-P). B.A. utworzono dla wspólnej akcji politycznej i propagandy przeciw faszyzmowi i reakcyjnym siłom w getcie, oraz by organizować oddziały bojowe i pomoc dla ofiar walki. Faktycznie jego celem – zgodnie z zamierzeniami komunistów – nie była samodzielna narodowo-żydowska walka, ani walka w getcie. Kierownictwo B.A. tworzyli: J. Lewartowski (PPR), Sz.E. Sagan (PS-L), Józef Sak (PS-P), M. Anielewicz (Ha-Szomer ha-Cair) i C. Lubetkin (He-Chaluc-Dror). B.A. wydawał pismo „Der Ruf” (jid., Zew [Rozkaz]), szkolił grupy (łącznie ok. 500 osób), mające w przyszłości utworzyć oddziały partyzanckie w lasach. Po fali aresztowań B.A. przerwał działalność, której nikłe efekty były pochodną słabości komunistów w okupowanej Polsce. Fakt skupienia wokół B.A. szeregu ugrupowań, przyspieszył decyzję o utworzeniu Żydowskiej Organizacji Bojowej. PS

Autor hasła: Paweł Szapiro

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem