Błogosławieństwo wina

zob. Kid(d)usz; Błogosławieństwa zaręczynowe

Autorzy hasła:

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand