Błogosławieństwo Tory

(hebr. Birkat ha-Tora) – 1. błogosławieństwo przekazane przez Talmud, związane z liturgią, odmawiane każdego ranka podczas porannych modłów (szacharit), zarówno przez Żydów aszkenazyjskich, jak i sefardyjskich. Zawiera podziękowanie Bogu za wybranie ludu żydowskiego spośród wszystkich narodów i nadanie mu Tory (por. naród wybrany). 2. błogosławieństwo odmawiane w synagodze przed odczytaniem fragmentu Tory przez mężczyznę, wezwanego do czytania (alij(j)a; baal kore; Tory czytanie). Zwyczaj ten nawiązywał do wersetu z biblijnej Księgi Powtórzonego Prawa (32,3): „Gdyż głosić chcę imię Pana: uznajcie wielkość Boga naszego”. Zgodnie z tradycją, Mojżesz po otrzymaniu Tory od Stwórcy, najpierw odmówił błogosławieństwo, a dopiero później zaczął ją czytać. Początkowo, podczas publicznego czytania Tory, B.T. odmawiały jedynie dwie osoby – rozpoczynająca czytanie i kończąca je. Pozostali nie odmawiali go ani przed, ani po czytaniu. Później jednak – co zaświadcza Talmud – każdy czytający odmawiał B.T., zarówno przed rozpoczęciem czytania, jak i po jego zakończeniu.

Autor hasła: Magdalena Bendowska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem