Bloch Józef Samuel

(1850 Dukla – 1923 Wiedeń) – rabin, działacz społeczny, poseł do parlamentu wiedeńskiego. Pochodził z ubogiej rodziny. Odebrał tradycyjne wychowanie religijne. Studiował m.in. we Lwowie w jesziwie, kierowanej przez Josefa Saula Natansona (1808-1875), potem w szkole rabinackiej Azriela Hildesheimera w Eisenstadt, oraz filozofię w Zurychu i Monachium. Pracę na stanowisku rabina gminnego rozpoczął na Morawach w Redenburgu; potem – w Kobylnicy pod Poznaniem i w Czechach; a od 1877 pełnił tę funkcję w podwiedeńskim Florisdorfie. Publicystyką dotyczącą kwestii religijnych zajmował się od 1872. Zasłynął ostrym wystąpieniem w 1882 przeciwko antysemickim enuncjacjom profesora filozofii w Pradze – Augusta Röhlinga, który zarzucał Żydom przestępstwa na tle rytualnym (Die arge Schelmerei, die neuesten Fälschungen, Schlusswort gegen Röhlings Talmudjuden). Dowodem tego miał być tzw. mord rytualny w Tisza Eszlar. Mimo złożonego już pozwu, Röhling nie wystąpił na drogę sądową wobec B., oskarżającego go o oszustwo (fałszywą interpretację niektórych przepisów talmud.) i nieuctwo. W 1885 B. został wybrany na posła do wiedeńskiej Rady Państwa w galicyjskim okręgu Śniatyń-Kołomyja-Buczacz i pełnił tę funkcję do 1895. W wyborach pokonał Emila Blocha, przewodniczącego lwowskiego ugrupowania postępowego Szomer Israel, popieranego przez ugrupowania polskie. W parlamencie wiedeńskim należał do Koła Polskiego. W 1884 założył w Wiedniu tygodnik „Österreichische Wochenschrift”, który ukazywał się aż do 1921, a w następnym roku powołał do życia stowarzyszenie Österreichisch-Israelitische Union [Union Österreichischer Juden], zasłużone w walce z antysemityzmem. Oprócz licznych artykułów opublikował m.in.: Studien zur Geschichte der Sammlung der althebräische Literatur (1875), Die Juden in Spanien (1876), Hellenistische Bestandteile im biblischen Kanon (1879), Geschichte und Entstehung der talmudischen Literatur (1884), a pod koniec życia – Israel und die Völker nach jüdischer Lehre (Wien 1922) oraz Erinnerungen aus meinem Leben (Wien-Leipzig 1922).

Autor hasła: Andrzej Żbikowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Józef Samuel Bloch  - Bloch Józef Samuel - Polski Słownik Judaistyczny
Józef Samuel Bloch (kliknij, aby powiększyć)

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem