„Bleter far Geszichte”

(jid., Karty Historii) – 1. tytuł pisma noszącego początkowo nazwę „Junger Historiker” (jid., Młody Historyk), wydawane w 1926-1938 przez Żydowski Związek Akademików w Polsce, jako czasopismo seminarium historycznego studentów-Żydów, zamieszkałych w Żydowskim Domu Akademickim na warszawskiej Pradze. Publikowało ono prace studentów i pracowników naukowych, związanych z prowadzonymi przy UW seminariami: Historii Żydów w Polsce (pod kierunkiem M. Bałabana) oraz Dziejów Gospodarczych, Społecznych, Kultury itp. Pismo redagowali R. Mahler, E. Ringelblum i J. Berman. 2. nazwa periodyku wydawanego przez Żydowski Instytut Historyczny w Polsce w języku jidysz. W 1948-1970 ukazało się ogółem 18 tomów (41 zeszytów); po przerwie wznowiono jego wydawanie w 1980 (t. XIX); odtąd wychodził jako rocznik. Publikowano tam prace z dziedziny historii Żydów w Polsce i na świecie, od starożytności po czasy najnowsze. Jego redaktorami byli: B. Mark, Sz. Datner (do 1970), po wznowieniu – M. Horn, a od 1993 – kolegium redakcyjne (Ruta Sakowska i Tomasz Kuberczyk). W latach 90. pismo poświęcone było głównie publikowaniu źródeł. Zawierało streszczenia w języku polskim i angielskim. W 1993, jako ostatni, ukazał się tom XXXI.

Autor hasła: Marian Fuks

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand