Blatt Gustaw (Gerszon)

(1858 Jarosław – 1916 Lwów) – językoznawca galicyjski. Absolwent filologii słowiańskiej i klasycznej UJ. Jako Żyd otrzymał sześcioletnią suplenturę, a następnie na przeszło 10 lat – stałą posadę nauczyciela gimnazjum w Brodach. Doktoryzował się w Krakowie (1893). W 1896 i 1899-1900 wyjeżdżał na urlopy naukowe do Lipska i Wiednia. W 1902 zdobył habilitację we Lwowie, będąc tam już od roku nauczycielem gimnazjalnym. W 1910 został pierwszym profesorem językoznawstwa porównawczego we Lwowie. Przed śmiercią został prezesem Towarzystwa Filologicznego Lwowskiego. Opublikował m.in. Archaizmy w języku Kochanowskiego (1884).

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand