„Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego” („BŻIH”)

periodyk, którego dwa pierwsze, nienumerowane zeszyty w języku jidysz ukazały się w 1950 (nosiły one nazwę „Jedijes. Biuletin Jidiszn Historiszn Institut in Pojłn”- „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego przy Komitecie Centralnym Żydów w Polsce”); w 1952 ukazał się dwukrotnie; od 1953 do 2000 – wydawany był jako kwartalnik. „BŻIH” zawierał publikacje, przeważnie autorstwa pracowników naukowych Żydowskiego Instytutu Historycznego, z zakresu historii Żydów w Polsce i innych krajach (do l. 80., ze szczególnym uwzględnieniem okr. II wojny świat. i okupacji niemieckiej). Jego redaktorami naczelnymi byli kolejno: B. Mark, A. Eisenbach, Sz. Datner, Marian Fuks, później kolegium redakcyjne z M. Hornem jako przewodniczącym, a potem redaktorem naczelnym; następnie funkcje tę sprawowali kolejno: Jerzy Tomaszewski, Szymon Rudnicki, Daniel Grinberg, Alina Cała, Jan Doktór. „BŻIH” zawiera streszczenia w języku angielskim (do 1989 także w jidysz). Do grudnia 2000 ukazało się 196 jego numerów. Od marca 2001 wychodzi pn. „Kwartalnik Historii Żydów. Jewish History Quarterly”, zachowując ciągłość numeracji „BŻIH”.

Autor hasła: Marian Fuks

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand